Anglická konverzace Vám dá recept, jak se naučit mluvit


Mluvení Vám dÄ›lá problémy. SamozÅ™ejmÄ› v ÄeÅ¡tinÄ› vÅ¡e zvládáte bez sebemenšího zaváhání. V cizí Å™eÄi je to vÅ¡ak kámen úrazu. Jste na sebe naÅ¡tvaná. Investovala jste nemalé peníze do různých kurzů a výsledek je takový, že na letoÅ¡ní zahraniÄní dovolené jste si nezvládla objednat ani jídlo v restauraci. To se musí zmÄ›nit. Příští rok to už zvládnete bez sebemenšího zaváhání. Zaplatila jste si online kurz, který Vás nauÄí mluvit. VÅ¡e probíhá po telefonu a své pokroky si můžete kontrolovat díky internetu.

Ve Å¡kole se uÄí jazyky podle uÄebnice, doma to zvládnete díky internetu a telefonátům

Klasický způsob Vám nevyhovuje. Vždy si s hrůzou vzpomenete na VaÅ¡e Å¡kolní léta a okamžitÄ› vracíte uÄebnici zpÄ›t do knihovny. Naprosto jste vÅ¡ak propadla kouzlu online kurzů. Výuka Vám pÅ™ipadá zábavná a příjemná. Navíc si sama urÄujete tempo, které Vám vyhovuje. UÄíte se v dobÄ›, kdy Vám to vyhovuje a máte tak na nová slovíÄka a gramatiku náladu. Nyní jste objevila revoluÄní kurz prostÅ™ednictvím telefonu. Anglická konverzacepo telefonu je hravá, profesionální a zábavná.