Internet pro seniory

První kroky na internetu rozhodně nejsou pro starší uživatele nejlehčí. Vždyť stále je to pro ně něco nemyslitelného a nepředstavitelného. Věc, která boří vzdálenosti a s kterou se lze dostat až na opačnou stranu zeměkoule! Objevit netušené možnosti, které internet všem dává, je pro absolutní začátečníky něco neuvěřitelného. Nezapomínejme na starší generaci a pomozme jí objevovat a pohybovat se ve světě nejmodernější technologie.
 udivený muž
NEPODCEŇUJME STARŠÍ GENERACI
Na všemožné technické vymoženosti světa máme právo všichni. Mnoho mladých lidí a lidí středního věku však má dojem nebo zastává názor, že počítače a technika se starších lidí netýká. Není to však pravda. Mohou být pomalejší, nejprve si nastudují teorii a pak teprve zkoušejí vše v praxi. Danou věc potřebují vysvětlit podrobněji a opakovaně. Často jim už také tolik neslouží zrak, ale to vše není překážkou pro to, aby se počítač a internet nenaučila starší generace používat stejně jako generace mladší.
 
CO USNADNÍ SENIORŮM POUŽÍVÁNÍ INTERNETU
Naštěstí existují společnosti, které se seniorům ve vztahu k počítačům věnují a myslí na ně.Byl pro ně například vyvinut počítač s velkou úhlopříčkou displeje, s kterým jim odpadá problém se špatnou čitelností, jen s nejdůležitějším ikonkami a s přehlednými instrukcemi k ovládání. Stejně tak různé knihy a publikace s návody pro seniory je zasvětí do bezpečnosti na počítači, s ochranou před viry a nevyžádanou poštou. 
 chlupaté ruce
V ČEM INTERNET STARŠÍM LIDEM POMÁHÁ
Starší lidé často žijí sami a jsou hůře pohybliví. Internet je zbaví problému, jak si nakoupit, přečíst noviny nebo najít kontakt na lékaře. Umožní jim pobavit se, povídat si, najít si webové stránky různých klubů pro seniory nebo se pomocí kamery vidět se svými vzdálenými příbuznými. Internet nabízí seniorům to, co všem – ale co oni by v praktickém životě již hůře zvládali.