Když se budují vodní stavby

Nábřežní zdivo

Nábřeží se staví všude tam, kde je nutné zabezpečit okolní prostředí před nekontrolovatelným rozléváním vodního toku, zejména při vyšších stavech vody při jarním tání nebo při povodních. Nejčastěji se s nábřežím setkáte ve městech, ale i v příměstských oblastech, kde se nachází průmyslové objekty či frekventované silnice, cyklostezky, parky nebo sportoviště. Nábřeží je obvykle budováno poměrně vysoko nad vodní hladinou a spadá do tzv. říční navigace, kdy je voda usměrňována (navigována) do přesně vymezeného říčního koryta. Při výstavbě nábřežního zdiva jsou štětovnice VL 604 nepostradatelným stavebním prvkem.

jez na Lužnici v Táboře

Mosty

Mostní pilíře se staví jak na březích podél řek, tak i mnohdy pod vodní hladinou. Využívá se k tomu štětovnice, a to ve formě pažení, či ochranné bariéry, podobně, jako u základů jiných staveb. Štětovnice je velmi pevná, kompaktní a zároveň relativně lehká pro manipulaci a osazování ve stavebním terénu.

pražské mosty

Jezy a náhony

Vodní stavby se zaměřují i na rekonstrukci a výstavbu přepažení vodních toků, jimiž jsou přehradní hráze a jezy. Jsou to jedny z nejpozoruhodnějších a nejzajímavějších staveb, s nimiž se ve volně přístupném exteriéru můžete setkat. K jezu máte obvykle přístup bez omezení, což si uvědomují zejména vodáci, pro vodáky je každý jez označovacím bodem pro měření vzdálenosti plavby na řekách a zároveň překážkou, kterou je nutné zdolat.

Štětovnice se na těchto místech vyskytují velice často, mohou být umístěny v horní i ve spodní části jezu, kde usměrňují vodní tok a brání rozvalení kamenného či betonového valu. Právě zde se velmi uplatní výhody štětovnic, což je relativně nízká hmotnost a vysoká pevnost běžné konstrukční oceli a zároveň rozumná pořizovací cena. A chcete-li si štětovnici prohlédnout velmi zblízka, navštivte město Soběslav v letním období, vyzujte se z bot a projděte se naboso při nižším stavu vody přímo po jezu, kde tyto ocelové profily vyčnívají z vody.