Muži 28. října, co byla tahle pětice mužů zač a za co jim dodnes vděčíme

Datum 28. října 1918 známe všichni moc dobře, jde o datum, kdy vznikl samostatný československý stát. Znáte ale pětici mužů, kteří se za to zasloužili?

Muži 28. října, co byla tahle pětice mužů zač a za co jim dodnes vděčíme

Po svobodě a samostatnosti volali lidé odedávna. Ne vždy to ale bylo lehké a samozřejmé. Vznik samostatného Československa se datuje na 28. října 1918 a dnes si každý rok v tento den tuhle významnou událost připomínáme. Kdyby ale nebylo pětice politiků, které dnes označujeme jako muže 28. října, možná by všechno bylo jinak. Seznamte se s těmito muži i našimi národními dějinami o něco blíže.

pexels-photo-4278035

Na pozadí 1. světová války

1. světová válka stále trvala, a i když s jejím začátkem byly naše národnostní a vlastenecké otázky hodně upozaděny, někteří čeští politici o naši samostatnost stále usilovali a nevzdávali se. Bojovali, jak se dalo a konečně se chtěli od Rakouska-Uherska odpoutat. Češi a Slováci se tehdy cítili jako jeden národ a bylo tak jasné, co je cílem našich nejslavnějších politiků tehdejší doby. Den před vznikem samostatného Československa už začalo Rakousko-Uhersko konečně jednat o podmínkách míru, které by mohly ukončit vleklé boje první světová války. To si lidé v našem hlavním městě Praze převzali po svém a začali se scházet v ulicích. Viděli v tom konec Rakouska-Uherska jako monarchie.

28. říjen

Toto setkání vlastenců začalo vrcholit o den později někdy v dopoledních hodinách. Psal se 28. říjen 1918, když v davu promluvil k lidem Isidor Zahradník, který byl politikem. U sochy knížete Václava promluvil a zvolal, že jsou lidé svobodní, dav ucítil naději. Jeho proslov se stal památeční řečí a v tu chvíli lidé poprvé cítili, že jsou skutečně svobodní. Jasno o tom, že tomu tak skutečně je, ale bylo až v podvečer téhož dne. To Národní výbor konečně vydal úplně první zákon nového československého státu. Aby mohl zákon vejít v platnost, svými podpisy jej musela ztvrdit právě pětice tehdejších hrdinů, politiků, kterým dnes říkáme muži 28. října.

pexels-photo-4099245

Kdo patří do slavné pětice politiků

Těmi slavnými hrdiny československého státu se stali Alois Rašín, Vavro Šrobár, Antonín Švehla, František Soukup a Jiří Stříbrný. A i když tihle pánové nepatřili zprvu k těm nejslavnějším prvorepublikovým politikům, do dějin naší země se už neodmyslitelně zapsali. Otěže museli vzít do svých rukou, protože Edvard Beneš, Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář byli na cestách a nenacházeli se ve své vlasti.

Takhle se tvořili dějiny Československa a nás všech.