Nezapomeňte filtrovat vodu

Pokud si pořídíte bazén, jistě vám už při jeho koupi prodejci doporučí kromě oné nádrže samotné i něco navrch. Nebo dost možná spíše kdeco navrch. Věcí, které vám mohou nabízet, je značné množství, a bez mnohých z nich se lehce obejdete, neboť tyto slouží spíše k obohacení se prodejců než k nezbytnostem.
Ovšem jednoznačně byste neměli odmítat filtraci. Protože jakkoliv jde ve své podstatě o docela banální čerpadlo na vodu s pískem uvnitř, je to jedna z věcí, bez nichž se neobejdete. Pokud tedy chcete mít bazénovou vodu čistou.

plavec

Pískové filtrace třeba od https://eshop.techneco.eu/Piskove-filtrace totiž slouží k odstraňování plovoucích mechanických nečistot, jež dokážou více než notně zaneřádit každý, zejména venkovní bazén a proti nimž je člověk jinak téměř bezmocný. Prostě do sebe nasávají vodu z oné koupací nádrže, pod tlakem ji ‚procedí’ pískem ve svých útrobách, a z druhé strany se ona voda vrací zpět do bazénu opět čistá jako slovo boží.
Vypadá to vcelku jednoduše a ve své podstatě to také jednoduché je. Ovšem k tomu, aby něco fungovalo, nemusí jít nezbytně o složitou záležitost. I docela obyčejné filtrování přes písek má svůj nesporný efekt. Zejména provádí-li se tato činnost tak, jak tomu má být.
Protože i takové filtrování bazénové vody má svá pravidla.

filtrace

  1. Je kupříkladu třeba vědět, že do pískové filtrace nepatří jen tak nějaký písek. Že má-li být tento náležitě účinný, musí být takové zrnitosti, jakou udává výrobce té které filtrace, a musí mít též ostré hrany, na nichž se nečistoty usazují. Z toho posledně zmíněného důvodu pak je třeba onen písek měnit vždy, kdy v něm voda ony hrany obrousí.
  2. Mělo by být zvoleno takové zařízení, jež stihne veškerou vodu v bazénu vyčistit za stanovenou dobu.
  3. A i tato filtrace by se měla čas od času vyčistit, tedy propláchnout protiproudem, aby se v ní postupně nahromaděná špína dostala pryč a vše fungovalo jako dřív.

A pak už se můžete jít nerušeně koupat. Do své učiněné ‚křišťálové studánky‘.