Podle čeho si vybíráme svého životního partnera?

Existuje široká škála známých i méně známých typologií znaků, které jsou pro nás důležité u osoby opačného pohlaví. Jedná se primárně o soubor vlastností, které nás na druhých přitahují a které se nám líbí, nebo je naopak nemůžeme vystát, ale z nějakého důvodu je potřebujeme k životu.
líbání za bránou

Zní to nelogicky? Divili byste se, kolikrát si za život řeknete, že v žádném případě nestojíte o partnera, který bude takový a takový. Nebo který bude dělat toto a toto. A pak se přesně do někoho takového bláznivě zamilujete. Proč? Tyto naše preference v partnerských vztazích jsou určovány mnoha vlivy. Asi nebude žádným tajemstvím, že největší procento jich pochází z našeho dětství a rodinných znaků – z toho, jací byli naši rodiče a sourozenci. Ty ostatní se přidávají během našeho života ve spojitosti s různými procesy, které postupně utváří naši osobnost.
nevěsta a ženich pod deštníkem

Podle kterých zákonitostí si tedy vybíráme naše partnery?

1.       Rodič opačného pohlaví

Není žádným tajemstvím, že si podvědomě vybíráme pro život takové osoby, které mají něco společného s naším rodičem opačného pohlaví. Muži mají blízko k ženám, které mají vlastnosti podobné jejich matkám a ženy si zase mezi muži hledají svého otce. Samozřejmě existují extrémy, kdy se (např. kvůli špatným vztahům) snažíme najít někoho, kdo bude úplným opakem našich rodičů. Odříkaného chleba je však zákonitě největší krajíc, a tak stejně nejspíše budeme dále sklouzávat k těmto stereotypům, ve kterých jsme vyrůstali.

2.       Sourozenecké konstelace

Zajímavým ukazatelem je také skutečnost, že pokud máme sourozence opačného pohlaví, je určitá pravděpodobnost, že náš partner bude typově podobný jako on. Jsme totiž zvyklí sdílet prostor, city i praktické záležitosti s takovou osobou, a to si ze života nevymažeme. Může se dokonce stát, že si budeme hledat sourozence mezi partnery i v rámci věkového uspořádání – tzn. pokud mám staršího bratra, najdu si muže, který má mladší sestru a naopak – tyto záležitosti ve vztazích rovněž velmi dobře fungují, protože toto uspořádání již známe.

3.       Protiklady se přitahují

Stran rodinných vazeb je známo, že si vybíráme i partnera, který má odlišné zájmy než my. Nejen že je vždy zajímavé se od sebe navzájem učit, ale zaručí nám to skutečnost, že každý jsme jiný a dohromady vytvoříme něco nového, něco, co jsme oba dosud nepoznali a co jsme si vybojovali.

4.       Vrána k vráně sedá

Posledním a nejdůležitějším znakem není nic jiného než vzájemná blízkost partnerů. Co si budeme nalhávat, vztah se buduje mnohem snadněji s někým, kdo má podobné názory jako my, podobné zájmy, má rád podobné věci, poslouchá stejnou hudbu, líbí se mu stejné filmy nebo knížky. Neznamená to však, že je vše hotovo, protože jsme stejní, naopak – může to být ta nejtěžší varianta právě proto. Ale když s někým souzníte a rozumíte si, každá neshoda má řešení a jde se prostě dál.