Při nákupu zkuste myslet


Je to už docela dlouhá doba, po kterou znají lidé poppers. A znají je pÅ™edevším jako Äisticí prostÅ™edky využívané pÅ™i takových Äinnostech, jako jsou ÄiÅ¡tÄ›ní kůže nebo hlav videorekordérů.

MénÄ› známé je pak to, že se podobné látky využívají i v medicínÄ›, a tato nižší znalost pramení zÅ™ejmÄ› z toho, že se používají pÅ™i léÄbÄ› kardiovaskulárních problémů Äi pÅ™i otravách kyanidy, což jsou ale tak závažné stavy, že už se sotva najde nÄ›kdo, kdo by se vÄ›noval jejich léÄbÄ› s pomocí poppers laicky.

A pak se jeÅ¡tÄ› traduje další potenciálnÄ› možné využití, které ale prodejci tÄ›chto chemikálií obvykle spíše tutlají v nadÄ›ji, že na to pÅ™ijdou zákazníci sami a ti, kdo si tak budou poÄínat, tak budou Äinit na vlastní riziko.

kožená taška

A pokud se pak rozhodnete, že si pořídíte poppers právÄ› kvůli tomu poslednÄ› (ne)zmínÄ›nému, mÄ›li byste se nad tím zamyslet. Pokud tedy jeÅ¡tÄ› máte Äím. Protože tu narazíme na nejednu urÄitou ‚nesrovnalost‘, která by mÄ›la pÅ™inejmenším zapůsobit jako varovnÄ› vztyÄený ukazováÄek.

VezmÄ›te si tÅ™eba už jenom to, že se tu obvykle tvrdí jenom to, že jde o Äistidlo nebo osvěžovaÄ vzduchu. Jenže není moc pravdÄ›podobné, že by nÄ›kdo utrácel za toto jen kvůli oÅ¡etÅ™ení nÄ›Äeho koženého, a vzhledem k tÄ›kavosti a rychlému vyprchávání tÄ›chto látek to není ani coby s oním osvěžovaÄem zas až tak žhavé. A to, oÄ tu podle internetu jde pÅ™edevším, se u prodejců na plná ústa urÄitÄ› neříkává.

kožené sedlo

Když se nÄ›kdo z dodavatelů rozepíše o poppers, mluví o nich v superlativech. Ale zadejte si tento termín do Googlu a hned vám tu nabídnou informace vypovídající o nejednom tÅ™eba i závažném vedlejším úÄinku nesprávného používání.

Je ‚s podivem‘, že se takový Äisticí prostÅ™edek a osvěžovaÄ vzduchu nenabízí jako podobný typ sortimentu v drogériích, ale doporuÄují se důvÄ›ryhodné sexshopy. Jako by snad lidé mÄ›li pÅ™i ÄiÅ¡tÄ›ní nÄ›jakého koženého výrobku provozovat sex?

A podobných nesrovnalostí je tu víc. A proto si nekoupím ani originální výrobky, ani pochybné napodobeniny. Jsou i lepší a urÄitÄ› bezpeÄnÄ›jší a neÅ¡kodnÄ›jší vÄ›ci k pÅ™ivonÄ›ní.